top of page
חיפוש

חידון יום העצמאות 2017

שאלות לפיתרון כתב החידה

בכל אחת מהשאלות ישנן שלושה עצמים / שמות זהים, ואחד יוצא דופן, עליכם לסמן את יוצא הדופן.

1.                  א. ראובן           ב. גד                ג. נפתלי           ד. אפרים

2.                  א. אשדוד          ב. יבנה             ג. אשקלון         ד. גת

3.                  א. פרוטה          ב. שקל             ג. לירה             ד. זוז

4.                  א. ירגזי             ב. נץ                ג. שמשון          ד. שחף

5.                  א. אביבים        ב. אבן מנחם    ג. אלוני אבא     ד. אלומות

6.                  א. חמץ             ב. מגרפה         ג. קלשון            ד. אגרוף

7.                  א. רס"ן             ב. רס"ר            ג. אל"מ             ד. סג"מ

8.                  א. בורי             ב. מושט           ג. כריש נמר      ד. דולפין

9.                  א. בן                ב. בת               ג. לוג                ד. הין

10.             א. תל-אביב      ב. ירושלים        ג. חיפה             ד. אבן יהודה

11.             א. משה שרת    ב. לוי אשכול     ג. משה דיין       ד. יצחק רבין

12.             א. יפו               ב. אילת            ג. חיפה            ד. תרשיש

13.             א. טר"ש           ב. רב"ט            ג. רס"ל             ד. דס"ל

14.             א. ברדלס         ב. נמ"ר            ג. פומה             ד. אכזרית

15.             א. נחלת יצחק   ב. ימין משה      ג. הדר יוסף      ד. יד אליהו

16.             א. משה דיין      ב. יצחק רבין     ג. גבי אשכנזי    ד. חיים בר לב

17.             א. זלדה            ב. יונה וולך       ג. לאה גולדברג ד. נעמי שמר

18.             א. טימיון           ב. גנב              ג. ליסטים          ד. פסיכולוגיה

19.             א. בית גוברין    ב. בית שאן       ג. צפת              ד. קיסריה

20.             א. אמה            ב. אגודל           ג. אצבע            ד. זרת

21.             א. Retalix        ב. Trusteer      ג. Whatsapp  ד. Intucell

22.             א. דניאל כהנמן     ב. סטף וורטהיימר     ג. עדה יונת      ד.  ישראל אומן

 

פיתרון כתב החידה – מורחב

1.      אפרים – בנו של יוסף. כל השאר בני של יעקב.

2.      יבנה – כל השאר, ערי הפלישתים ( חסרות עזה ועקרון).

3.      לירה – ע"ש הלירה המנדטורית. כל השאר מוזכרים בתנ"ך + תלמוד.

4.      ירגזי – כל השאר שמות מטוסים בחיל האויר הישראלי.

5.      אלומות – קיבוץ. כל השאר, מושבים.

6.      מגרפה – כל השאר, מבצעים במלחמת השחרור.

7.      רס"ר – דרגה של מי שאינו קצין. כל השאר דרגות קצונה.

8.      דולפין – יונק ימי. כל השאר אינם יונקים.

9.      בן . כל השאר מידות נפח המוזכרות בתלמוד.

10. אבן יהודה – מועצה מקומית. כל השאר – ערים.

11. משה דיין – היה שר. כל השאר היו ראשי ממשלה.

12. חיפה – כל השאר שמות של כלי שיט בחיל הים הישראלי.

13. דס"ל – ראשי תבות , דלק סילוני. כל השאר, דרגות של חייליחם שאינם קצינים.

14. ברדלס  - כל השאר שמות של כלי רכב משוריינים.

15. ימין משה – שכונה בירושלים. כל השאר שכונות בתל אביב.

16. גבי אשכנזי – לא היה שר. כלהשאר שרים בממשלה.

17. נעמי שמר – מלחינה ומשוררת. כל השאר משוררות בלבד.

18. גנב – מילה עברית. כל השאר מילים שמקורן ביוונית.

19. צפת – בכל השאר היה יישוב רומי.

20. זרת – כל השאר מידות אורך בתלמוד.

21. Whatsapp – כל השאר חברות ישראליות שישו "אקזיט".

22. סטף ווטהיימר – כל השאר קיבלו פרס נובל.


7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page