top of page
חיפוש

דרך בורמה - מה אתה יודע עליה?

עודכן: 9 בספט׳ 2022

בשם "דרך בורמה" מכנים נתיב חליפי לנתיב העיקרי מהשפלה לירושלים - דרך שער הגיא - שהיה חסום למעבר על ידי הערבים בתחילת 1948. דרך בורמה, שנקראה על שם דרך שנסללה מבורמה לדרום סין במהלך מלחמת סין יפן, התחילה באזור קיבוץ חולדה, והסתיימה ליד מושב שורש שם התחברה לכביש הראשי לירושלים. סלילת הדרך נעשתה בסוף חודש מאי 1948, ואפשרה העברת מזון, מים, ודלק לירושלים הנצורה.

במשך שנים רבות חשבתי שעיקר המאמצים היו בסלילת דרך עוקפת לקטע הכביש שער הגיא - מושב שורש. חשבתי כך משום שבתיאורים השונים של סלילת הכביש דובר על התגברות על הפרשי גובה של כ 125 מ'. לאחרונה, בעקבות ניווט בדרך בורמה, מלטרון ועד שורש, התברר לי כי טעיתי.

עיקר הבעיות בסלילת דרך בורמה היו כקילומטר מזרחית לכפר בית סוסין. במקום זה נחצבה דרך מפותלת שפתרה את בעיית הפרשי הגבהים, והנקודה קיבלה את השם המחייב - "הסרפנטינות". ישנן מספר גרסאות לגבי מי גילה את המסלול ראשון, אבל אין חולק על כך, שהנתיב משורש דרך בית מאיר, ועד לממזרח לבית סוסין היה עביר לכלי רכב, וגם הדרך ממערב לכיוון ירושלים הייתה עבירה עד לאזור בית סוסין.

קק"ל נטעה באזור יער, והכשירה אותו למבקרים. ניתן להתרשם משרידי הצינור שהוביל מים לירושלים, ומהדרך והפיתולים שנסללו בה על ידי סולל בונה.

בדיקה ב- מפה טופוגרפית, מראה שהפרשי הגובה באזור הסרפנטינות הן כ 70 מ'. מהיכן הגיע המספר 125 מ'? האם מספר זה קשור לקטע הדרך מתחת לבית מאיר ? אני משאיר פתרון שאלה זו לחוקרים המתמחים בארועי מלחמת העצמאות.


יודעים לנווט ? מצויין תכננו ציר ניווט ולדרך! רוצים לרענן ידע ישן או ללמוד מהתחלה ? פנו אלי50 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page