top of page

מה מקבלים ?

 • שני שיעורים עיוניים במשך כשעה וחצי ב- Zoom.

 • שני ניווטים מודרכים בשטח במשך כ 4 שעות כ"א.

 • עזרים לניווט -

  • מצפן

  • מד קואורדינטות

  • זכוכית מגדלת

  • מפה אילמת

  • מפה טופוגרפית

מידע על קורס הניווט:

 • לא נדרש ידע מוקדם כלשהוא.

 • מתאים לילדים מעל גיל 9.

 • גודל הקבוצה - עד 7 אנשים.

 • מסלולים המותאמים לגיל החניכים.

קורס ניווט - מפה טופוגרפית

מה לומדים ?

 • קריאת מפה טופוגרפית.

 • סוגי תבליט ותכסית.

 • קווי גובה.

 • מערכת קואורדינטות ואיתור נקודה במפה.

 • שימוש במצפן.

 • מד קואורדינטות - מדידת אזימוט, ומרחקים.

 • בחירת ציר ניווט.

 • התמצאות בשטח.

bottom of page