top of page
מד קואורדינטות - מד זווית וקואורדינטות

מד זווית וקואורדינטות צבעוני ומשופר

מד זווית וקואורדינטות צבעוני ומשופר. מתאים לנווטים ולחיילים בחילות הרגלים. חלוקה צבעונית של המעלות. שלושה סרגלי קנ"מ המופרדים זה מזה למניעת טעויות קריאה (1:50,000 - 1:25,000 - 1:20,000). חוט המאפשר מדידת אזימוט למרחק של 14 ק"מ

    8.00 ₪מחיר