top of page
חלוקה צבעונית של המעלות. מד קואורדינטות - מד זווית וקואורדינטות

מד קואורדינטות צבעוני ומשופר

מד קואורדינטות צבעוני ומשופר. מתאים לנווטים ולחיילים בחילות הרגלים. חלוקה צבעונית של המעלות. שלושה סרגלי קנ"מ המופרדים זה מזה למניעת טעויות קריאה (1:50,000 - 1:25,000 - 1:20,000). חוט המאפשר מדידת אזימוט למרחק של 14 ק"מ

    8.00 ₪מחיר
    bottom of page