top of page
חיפוש

חידון ליום העצמאות ה- 75: איזה ציור מספרים המספרים?

איזה ציור מספרים המספרים ?

אנחנו חמישה מספרים המספרים ציור המוכר לכולם. מה הציור שאנחנו מספרים?

אמר המספר הראשון: אני מלווה את בני ישראל מזמן צאתם ממצרים. במדבר הם שמעו אותי פעמיים (בשינוי גרסאות קטן), וגם היום אני מוכר לכל יהודי מאמין - בלעדי לא ניתן לקיים חלק מהחובות.

אמר המספר השני: גם אני מוכר לבני ישראל, אבל רק מהתקופה המאוחרת כאשר חדלו להשתמש בסוסים וכרכרות. בעזרתי ובעזרת אחי הקטן ממני בשלוש, הם מאכילים את המרכבות החדשות (לא להתבלבל עם המזון של מרכבות הפלדה!), אינני יודע מדוע, אבל כמעט כולם מעדיפים את אחי הצעיר על פני.

אמר המספר השלישי: טוב, גם אני מוכר אבל לא רק לבני ישראל. מי שהמשיך ב"סדר" אחרי הארוחה והגיע לשירים, פגש אותי באחד השירים המפורסמים

ביותר. בשיר יש שלושה עשר בתים, ואני מוזכר באחד הבתים הראשונים. כאשר מזכירים את הצד הנשי של משפחתי, מבינים שבמשפחות טובות לפעמים הנשים רבות מהגברים.

אמר המספר הרביעי: מכיוון שאני הגדול מכולם, הדרך למצוא אותי מורכבת יותר. אצל כל היונקים התהליך דומה: אצל הפילה הוא נמשך למעלה משנתיים, ואצל המכרסמים פחות מחודש. ואצלי ? כדי להגיע אלי צריך להשתמש בתשובה מהשורה הקודמת, וביחס עם השם של המספר הראשון.

אמר המספר האחרון: אצלי זה הכי פשוט. הסדר שלי שונה משל המספר השני.

אמרו המספרים: כאשר כותבים את שמותינו משתמשים בתבנית מלבנית קבועה, אבל הצבע משתנה. לפשוטים ו- "חסרי החשיבות" (בעלי שלושה תווים ומעלה), משתמשים בצבע של החמאס. למכובדים שבינינו (בעלי שני תווים) משתמשים בצבע של "השמש העולה", ולמיוחס (זה שדורש תשלום) – משתמשים בצבע המייחד את ארצנו.

אז מי אנחנו ואיזה סיפור אנחנו מספרים ?


ציור אבסארקאי
ציור אבסטרקטי

260 צפיות0 תגובות