top of page

ניווט - מפה טופוגרפית - התמצאות שטח

ניווט היא הפעילות להגעה מנקודה אחת לנקודה שניה.  כדי לנווטרצוי להגדיר את מאפייני המסלול: המהיר ביותר / הבטוח ביותר או הקצר ביותר, ולהצטייד בכלי עזר. הכלים הבסיסיים הם - מפה טופוגרפית, מצפן צבאי, מד קואורדינטותבשנים האחרונות התווספו עזרים דיגיטליים - טאבלטים, טלפונים סלולרים ומכשירים יעודיים, עליהם מותקנות אפליקציות ניווט.

מי שיודע לנווט, אינו תלוי באחר כדי להגיע למחוז חפצו. הוא חופשי לתכנן את מסלול תנועתו בהתאם להעדפותיו משך הניווט, קשיי הניווט, אורך המסלול, והנופים והאתרים שיעבור בדרך.

יכולת הניווט היא מיומנות נרכשת - מתחילים עם הדברים הבסיסיים, וממשיכים למורכבים יותר. ככל שמנווטים וצוברים ניסיון, התכנון מהיר יותר, הטעויות פוחתות והמטרה מושגת ביתר קלות. כל אחד יכול לנווט היטב, אין צורך ביכולות מיוחדות. המפתח להצלחה תכנון וירידה לפרטים הקטנים.

בשנים האחרונות המפות הפכו להיות דיגיטליות, והן ניתנות לצפייה בטלפון. יישומים יעודיים יודעים לחשב מסלול על בסיס נקודת התחלה וסיום, תוך התחשבות במאפיינים נוספים. מי שמנווט בעזרת עזר דיגיטלי, מבלי לקרוא ולהבין את המפה, יגיע אל מחוז חפצו, אבל יאבד את החוויה הקשורה בתיכנון המסלולובהרגשה הנהדרת של הגעה לנקודת הסיום מבלי לסמוך על גורם זר. מי שבנוסף ל- "לאן", רוצה להבין גם "למה ואיך", חייב להמשיך ולרכוש את מיומנות הניווט.

bottom of page