top of page

ניווט - קריאת מפה טופוגרפית - כמה מילים על "הַהֹֹֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה" ועלי

"הַהֹֹֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה" הוקמה למען שתי מטרות: האחת - כדי ללמד את יסודות הניווט למי שרוצה להעזר במפה טופוגרפית במהלך טיוליו בארץ, והשניה כדי לספק חוויה מתקנת על ידי הקניית יכולת ניווט עצמאית, למי שלמד פעם לקרוא מפה טופוגרפית, אבל מכל מיני סיבות אינו מצליח ליישם את הידע התיאורטי, לניווט מעשי בשטח.

שמי אלי ברנד - שרתתי בסדיר כקמ"ן גדוד 13 (גולני), ולאחר מכן במילואים, כקמ"ן גדוד 8207 (חטמ"ר צמח) במשך 27 שנים במצטבר. במשך תקופה זו תיכננתי צירי ניווט, הדרכתי את מחלקות הסיור ומחלקות המודיעין/מבצעים הגדודיות, וניווטתי עם מסגרות הגדוד החל מרמת המחלקה וכלה ברמת הגדוד.

אני מרבה לטייל בארץ - סיימתי את שביל ישראל, ושבילים אזוריים אחרים.

בהשכלתי אני מהנדס תעשיה וניהול, מוסמך במינהל עסקים, ומוסמך בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.

במהלך לימודי הארכיאולוגיה, התברר לי כי לחלק מהתלמידים ידע חלקי בנושא ניווט וקריאת מפה טופוגרפית. העברתי להם השלמה עיונית, ו- ניווט בשטח. בעקבות שביעות הרצון של המשתתפים, החלטתי למסד את ההדרכה, ולשם כך הקמתי את "הַהֹֹֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה".

bottom of page