top of page
קורס ניווט - קריאת מפה טופוגרפית

ניווט יומי חד פעמי

ניווט יומי חד פעמי עם מפה פתוחה או על בסיס לימוד ציר בעלפה.

במסגרת הניווט יתורגלו הנושאים הבאים: הזדהות בשטח, מדידת מרחק, איתור נקודה במפה לפי נ.צ., מציאת נ.צ. של מיקום במפה, מדידת אזימוט ואזימוט חוזר.

    120.00 ₪מחיר
    bottom of page