top of page
מבוא לניווט וארכיאולוגיה - השתתפות ליחיד בקבוצה קטנה

מבוא לניווט וארכיאולוגיה - השתתפות ליחיד בקבוצה קטנה

הדרכת מבוא לניווט וארכיאולוגיה: כיצד מתקשרת הארכיאולוגיה עם ניווט. על שמות מקומות וכיצד הם מיוצגים במפות. כללים בסיסים להתמצאות בשטח ועוד... ההדרכה בקבוצה עם מספר משתתפים מועט.

    120.00 ₪מחיר
    bottom of page