top of page
חיפוש

חידה - האם החלק מעיד על השלם? מוזמנים לפתור!

עודכן: 8 בספט׳ 2022


אמלק: בעמק בית שאן, מדרום לטירת צבי, בתל שלם התגלו 6 שברי אבנים מהם שוחזרה כתובת מונומנטלית שגובה 1.3 מ' ורוחבה כ- 11 מ'. הכתובת ששובצה בראש שער ניצחון הוקדשה לקיסר הרומי הדריאנוס.


האם ניתן לשחזר מחלקים בודדים כתובת שלמה? נניח שהייתם מוצאים שלושה שברי אבנים. על אחד היה מסותת "אחת שת" על השני "אבן נ" ועל השלישי "צח בין". האם הייתם יכולים לשחזר את הכתובת השלמה? אני חושב שכן, רמז מופיע בסוף הפוסט.

ליד טירת צבי שמדרום לבית שאן, התגלו בשנת 1977 מספר קברים שתוארכו למאה הרביעית- החמישית לסה"נ (300 - 500 לסה"נ). הדפנות של אחד הקברים הכילו שישה שברים עליהם היו חקוקים שרידי כתובת מונומנטלית. הכתובת שחוזרה בידי מעבדת השימור של מוזיאון ישראל.

הגודל של החלקים הגדולים הוא כ 1 מ' על 0.5 מ'.

אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס


אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוס
אחד השברים מכותרת שער הניצחון להדריאנוסהרוחב המלא של הכתובת הוא כ 11 מ' וגובהה כ - 1.30 מ'. מתקופה זו יש רק כתובת הנצחה אחת הגדולה ממנה והיא נמצאת בפנתאון ברומא. ניתן היה לשחזר את הכתובת משום שכל כתובות ההנצחה היו מורכבות ממלל בעל מבנה קבוע. בדיוק כמו שכל מי שמדליק משואה ביום העצמאות פותח במילים " אני פלוני אלמוני בנם של ... ומסיים "ולתפארת מדינת ישראל".

כתובת הניצחון המשוחזרת
כתובת הניצחון המשוחזרת

זו היא כתובת הנצחה לקיסר הרומי הדריאנוס, הקשור לארועי מרד בר כוכבא, והידוע כמי שהטיל גזרות קשות על היהודים.

תוכן הכתובת : הקיסר והאימפרטור, בנו של טראיאנוס האלוהי מנצח הפרתים, נכדו של נרווה האלוהי. טראיאנוס אדריאנוס האוגוסטוס, פונטיפקס מקסימוס, בעל סמכות טריבון בפעם העשרים, אימפרטור בפעם השנייה, קונסול בפעם השלישית, אבי המולדת. (מקדישים את השער) הסנט והעם הרומאי.


שער הניצחון להדריאנוס- תל שלם
שער הניצחון להדריאנוס- תל שלם

הצילומים נלקחו מאתר רשות העתיקות, ומוויקיפדיה.


וכעת - רמז לפתרון החידה.

תחשבו ששברי האבנים שמצאתם נמצאים באזור שבו היו ילדים משחקים, והכתובת היא שם של משחק.

בהצלחה !

ופיתרון: אבן נייר ומספריים, המנצח בין השניים, אחת שתיים שלוש.

יודעים לקרא מפה טופוגרפית ולנווט לתל שלם ? מצוין. אם לא, בואו ללמוד אצלי בקורס ניווט.